Cô Lan, Trường MN Đông Hải, hướng dẫn trẻ chơi với đôi bàn tay