Dạy trẻ 25-36 tháng nhận biết màu đỏ, màu vàng - Cô giáo Bùi Thị Liên