Dạy trẻ không chơi những vật gây nguy hiểm- Cô giáo Đào Thị Trang