15/04/21  Tin của trường  172
Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, có chức năng lập pháp, quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước về đối nội, đối ngoại và giám sát tối cao hoạt động của bộ máy Nhà nước.
 15/04/21  Tin của trường  173
Tiến tới ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trong thời gian qua ,UB bầu cử  và UBMTTQ xã đã và đang quán triệt thực hiện qui trình các bước như lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời thành lập tổ bầu cử - tuyên truyền luật bầu cử Quốc ...
 23/02/21  Tin của trường  432
  HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 4 TUẦN 22
 23/02/21  Tin của trường  302
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC KIẾN THỨCTUẦN 22
 23/02/21  Tin của trường  162
KẾ HOẠCHDạy học và kiểm tra đánh giá qua Internet ở trường năm học 2020-2021