Báo tường chào mừng 20/11 khối 1

khối 1 trường th nam Thanh làm báo tường chào mừng 20-11

Để hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 20-11 thầy và trò khối 1 hào hứng tích cực làm báo tường 

kết quả đạt thành tích khá tốt

Bài viết liên quan