Phong trào đọc sách, báo trong giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Nam Hồng

   Đọc sách là nhu cầu cần thiết đối với mỗi em học sinh. Sách không chỉ giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết về kho tàng tri thức của nhân loại mà sách còn hình thành cho các em những kĩ năng cần thiết cho tương lai. 

   Đọc sách là nhu cầu cần thiết đối với mỗi em học sinh. Sách không chỉ giúp các em nâng cao nhận thức, hiểu biết về kho tàng tri thức của nhân loại mà sách còn hình thành cho các em những kĩ năng cần thiết cho tương lai. Hiểu được ý nghĩa quan trọng của việc đọc sách các em học sinh trường Tiểu học Nam Hồng rất hào hứng và chăm chỉ đọc báo thiếu nhi, sách tham khảo học tập, truyện tranh, truyện thiếu nhi vào giờ ra chơi.

Một số hình ảnh phong trào đọc sách của các em trong giờ ra chơi

Bài viết liên quan