Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức hội nghị bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 2

Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức hội nghị bỏ phiếu lựa chọn SGK lớp 2 năm học 2021 - 2022

      Thực hiện sự chỉ đạo của PGDĐT Tiền Hải về việc lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh lớp 2, chiều ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại văn phòng trường Tiểu học Tây Giang, nhà trường tiến hành hội nghị bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa mới cho năm học 2021 – 2022.

       Đồng chí Lương Ngọc Hà – Hiệu trưởng đọc quyết định 901/QĐ – UBND về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng chí Lương Ngọc Hà – Hiệu trưởng thông báo quyết định về tiêu chí chọn sách giáo khoa.

                       

     Đồng chí Lương Ngọc Hà – Hiệu trưởng  thông báo trước hội nghị các nội dung tổ chuyên môn 2&3 đã thực hiện.

Qua thảo luận, đánh giá nhận xét, các thầy cô giáo cùng đại diện phụ huynh học sinh chọn bộ sách Cánh Diều cho học sinh lớp 2 năm học 2021 - 2022.

                                                                                             Khiếu Thị Tươi

Bài viết liên quan