ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NAM HỒNG NHIỆM KỲ 2022-2025

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-HU ngày 01/7/2022, của  Huyện ủy Tiền Hải về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc  Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 13/KH-ĐU ngày 04/7/2022, của Đảng ủy xã Nam Hồng xây dựng kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 05/8/2022, tại phòng Hội đồng trường THCS, Chi bộ trường THCS Nam Hồng long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Phương, Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ xã Nam Hồng cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

        Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Văn Quang- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Nam Hồng trình bày Báo cáo tổng kết, kiểm điểm nhiệm kỳ 2020- 2022; đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2025.

       Đồng chí Vũ Văn Quang- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2022, ‘‘Chi bộ luôn nhận đươc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, của cấp trên. Chi bộ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; với đội ngũ đảng viên trong Chi bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, cùng giúp đỡ nhau phát triển, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

       Đại hội Chi bộ trường THCS Nam Hồng bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022- 2025 và Bí thư chi bộ, Phó bí thư Chi bộ. Theo đó đồng chí Vũ Văn Quang- Hiệu trưởng là Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Văn Tiến- Phó hiệu trưởng là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường THCS Nam Hồng nhiệm kỳ 2022- 2025.