Trường MN Tây Ninh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương Binh liệt sỹ 27/7/2022

Trường MN Tây Ninh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương Binh liệt sỹ 27/7/2022

Thực hiện công văn số 402/PGD ĐT Tiền Hải ngày 22/7/2022 về việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Trường Mầm Non Tây Ninh đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn thế CBGV, NV và phụ huynh học sinh hưởng ứng tri ân 27/7

   Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ.

    Phát huy truyền thống “ Hiếu nghĩa bác ái ”, “ Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây ”, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, thống nhất tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chế độ chính sách đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. Sau 75 năm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng đã được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Cùng với nhân dân cả nước, trong những năm qua với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với cách mạng của tỉnh Lạng Sơn đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, điển hình như các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm; tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ; lập quỹ bảo trợ xã hội; nhận phụng dưỡng hàng chục Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn; đỡ đầu con liệt sĩ; thực hiện tốt các chính sách xã hội ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh…Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng dạy “ Thương binh tàn nhưng không phế ”.

          Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong những ngày này các tổ chức, cá nhân và đoàn thể đã và đang tổ chức các hoạt động chăm lo, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Phát huy đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, quyết tâm đưa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trở thành một nét đẹp trong đời sống ngày thường của mỗi người. Đền đáp xứng đáng sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho cuộc sống hoà bình, tự do, ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay./.

   * KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

    1. Nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thànhhoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội!

   2. Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người cócông với cách mạng!

   3. Chung sức giúp đỡ người có công với cách mạng khắc phục khó khăn,cải thiện đời sống!

   4. Chăm lo thương binh, liệt sỹ, người có công là đạo lý, trách nhiệm vàtình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam!

   5. Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công vượt khó vươnlên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước!

    6. Toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắcvà thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sỹ!

    7. Sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc xứng đáng với các bậctiền nhân, với những người đã hết lòng hy sinh vì dân, vì nước!

   8. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ,thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

  9. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!

   Tin bài: BGH MN Tây Ninh